Investor

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FINANZERO BRAZIL AB (30 juni 2021)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FINANZERO BRAZIL AB

Klicka här för att ladda

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA


Notice of Extraordinary General Meeting
Click here to download FinanZero public announcement .Kallelse till extra bolagsstämma
Klicka här för att ladda ner FinanZero offentliggörande.ANNUAL GENERAL MEETING IN FINANZERO BRAZIL AB


ÅRSSTÄMMA I FINANZERO BRAZIL AB (PUBL)

Förvaltningsberättelse